Loading alternative title

Bước 1 - Truy cập http://scoin.vn

Bước 2 - Đăng nhập (Lưu ý tài khoản đăng nhập của bạn trên scoin cần đúng như tren bidado)

Bước 3 - Chọn nạp tiền vào game

Bước 4 - Chọn game bidado

Bước 5 - Chọn phương thức nạp

1) Nạp qua thẻ cào: Chọn loại thẻ - Nhập mã thẻ - Nhập seri thẻ

2) Nạp qua ví scoin: Nếu trong ví scoin của bạn có số dư bạn có thể đổi vào game luôn

Bước 6 - Sau khi nạp ở bước 5 thành công, bạn sẽ nhận được số Ruby trong game tương ứng với mệnh giá thẻ của bạn theo tỉ lệ 1:100. Ví dụ bạn nạp thẻ 50.000 thì bạn sẽ nhận được 500 Ruby.

Từ Ruby bạn có thể đổi sang Gold để chơi game hoặc mua hộp gậy, mở hũ..

  • Chia sẻ:
 Tiều đề tin tức trước Tiêu đề tin tức sau 

Tin tức liên quan

image title here

Some title